Hướng dẫn soi cầu theo ngày tháng năm sinh chi tiết nhất

Soi cầu theo ngày tháng năm sinh luôn được xem là một trong những phương pháp hiệu quả để tìm ra con số may mắn. Vậy bạn đã biết con số đẹp nhất theo ngày sinh của mình hay chưa? Hãy cùng các chuyên gia Letou tìm hiểu ngay sau đây.

Soi cầu theo ngày tháng năm sinh dựa vào 12 con giáp

Xin cặp số may mắn dựa vào 12 con giáp vô cùng hiệu quả. Tuổi của mỗi người sẽ tương ứng với 12 con giáp, dựa vào đó ta có thể tra cứu được con số đẹp cho mình:

 • Tuổi Tý, hành Thủy, con số may mắn là: 00, 12, 24, 72, 84, 96, 36, 48, 60.
 • Tuổi Sửu, hành Thổ, con số phú quý sẽ là: 01, 13, 49, 61, 73, 85, 97, 25, 37.
 • Tuổi Dần, hành Mộc tương ứng với những số may mắn là: 02, 14, 50, 62, 74, 86, 98, 26, 38.
 • Tuổi Mão, hành Mộc, những cặp số tài vận bao gồm: 03, 15, 63, 75, 87, 99, 27, 39, 51.
 • Tuổi Thìn, hành Thổ, những cặp số may mắn gồm có: 04, 16, 52, 64, 76, 88, 28, 40.
 • Tuổi Tỵ, hành Hỏa, con số may mắn gồm: 05, 17, 65, 77, 89, 29, 41, 53.
 • Tuổi Ngọ, hành Hỏa, những cặp số  may mắn gồm: 06, 18, 66, 78, 90, 30, 42, 54.
 • Tuổi Mùi, hành Thổ, số may mắn là: 07, 19, 67, 79, 91, 31, 43, 55.
 • Tuổi Thân, hành Kim, con số may mắn là: 08, 56, 68, 80, 92, 20, 32, 44.
 • Tuổi Dậu, hành Kim, những số thịnh vượng là: 09, 21, 69, 81, 93,  33, 45, 57.
 • Tuổi Tuất,  hành Thổ, con số phú quý là: 10, 58, 70, 82, 94,  22, 34, 46.
 • Tuổi Hợi, hành Thủy, những cặp số may mắn là: 11, 59, 71, 83, 95, 23, 35, 47.
soi cầu theo ngày tháng năm sinh
Phương pháp soi cầu theo ngày tháng năm sinh khá hiệu quả

Soi cầu theo ngày tháng năm sinh dựa vào từng tuổi cụ thể

Để tìm con số theo ngày tháng năm sinh dựa trên tuổi cụ thể, người chơi có thể tham khảo những thông tin tổng hợp sau đây từ các chuyên gia của Letou:

Tuổi Tý

 • Giáp Tý (1984) có số may mắn là: 36; 94; 20
 • Bính Tý (1996) có số may mắn là:  51; 27; 34
 • Mậu Tý (1948 và 2008) có số may mắn là: 14; 80; 95
 • Canh Tý (1960) có số may mắn là: 06; 70; 05
 • Nhâm Tý (1972) có số may mắn là: 21; 47; 36

Tuổi Sửu

 • Ất Sửu (1985) có số may mắn là: 34; 55; 51
 • Đinh Sửu(1997) có số may mắn là:  51; 27; 34
 • Kỷ Sửu (1949 và 2009) có số may mắn là: 42; 72; 56
 • Tân Sửu (1961) có số may mắn là: 86; 39; 79
 • Quý Sửu (1973) có số may mắn là: 75; 45; 58

Tuổi Dần

 • Giáp Dần (1974) có số may mắn là: 01; 06; 97
 • Bính Dần (1986) có số may mắn là: 36; 48; 23
 • Mậu Dần (1998) có số may mắn là: 68; 08; 22
 • Canh Dần (1950 và 2010) có số may mắn là: 11; 37; 40
 • Nhâm Dần (1962) có số may mắn là: 63; 12; 40

Tuổi Mão

 • Ất Mão (1975) có số may mắn là: 36; 74; 07
 • Đinh Mão (1987) có số may mắn là: 99; 66; 59
 • Kỷ Mão (1939 và 1999) có số may mắn là: 53; 10;  07
 • Tân Mão (1951) có số may mắn là: 74; 19; 57
 • Quý Mão (1963) có số may mắn là: 76; 82; 18

Tuổi Thìn

 • Giáp Thìn (1964) có số may mắn là: 02; 59; 05
 • Bính Thìn (1976) có số may mắn là: 67; 56; 46
 • Mậu Thìn (1988) có số may mắn là: 61; 30; 63
 • Canh Thìn (1940 và 2000) có số may mắn là: 54; 58; 08
 • Nhâm Thìn (1952) có số may mắn là: 41; 19; 08

Tuổi Tỵ

 • Ất Tỵ (1965) có số may mắn là: 25; 61; 41
 • Đinh Tỵ (1977) có số may mắn là: 75; 97; 86
 • Kỷ Tỵ (1989) có số may mắn là: 51; 52; 70
 • Tân Tỵ (1941 và 2001) có số may mắn là: 88; 66; 78
 • Quý Tỵ (1953) có số may mắn là: 07; 12; 95

Tuổi Ngọ

 • Giáp Ngọ (1954) có số may mắn là: 81; 00; 24
 • Bính Ngọ (1966) có số may mắn là: 98; 60; 82
 • Mậu Ngọ (1978) có số may mắn là: 74; 22; 78
 • Canh Ngọ (1990) có số may mắn là: 07; 53; 92
 • Nhâm Ngọ (1942 và 2002) có số may mắn là: 25; 98; 73
Bạn có tìm được con số may mắn khi thuộc tuổi Ngọ?
Bạn có tìm được con số may mắn khi thuộc tuổi Ngọ?

Tuổi Mùi

 • Ất Mùi (1955) có số may mắn là: 63; 73; 02
 • Đinh Mùi (1967) có số may mắn là: 52; 07; 56
 • Kỷ Mùi (1979) có số may mắn là: 21; 61; 52
 • Tân Mùi (1991) có số may mắn là: 21; 85; 26
 • Quý Mùi (1943 và 2003) có số may mắn là: 16; 44; 70

Tuổi Thân

 • Bính Thân (1956) có số may mắn là: 59; 42; 95
 • Mậu Thân (1968) có số may mắn là: 33; 50; 45
 • Canh Thân (1980) có số may mắn là: 01; 76; 44
 • Nhâm Thân (1992) có số may mắn là: 16; 47; 37
 • Giáp Thân (1944 và 2004) có số may mắn là: 20; 31; 78

Tuổi Dậu

 • Đinh Dậu (1957) có số may mắn là: 41; 75; 95
 • Kỷ Dậu (1969) có số may mắn là: 96; 86; 30
 • Tân Dậu (1981) có số may mắn là: 62; 56; 39
 • Quý Dậu (1993) có số may mắn là: 76; 73; 72
 • Ất Dậu (1945 và 2005) có số may mắn là: 62; 11; 23

Tuổi Tuất

 • Bính Tuất (1946) có số may mắn là: 02; 15; 27
 • Mậu Tuất (1958) có số may mắn là: 50 ; 35; 32
 • Canh Tuất (1970) có số may mắn là: 23; 60; 05
 • Nhâm Tuất (1982) có số may mắn là: 90; 20; 16
 • Giáp Tuất (1946 và 2006) có số may mắn là: 68; 62; 50

Tuổi Hợi

 • Ất Hợi (1995) có số may mắn là: 43; 42; 67
 • Đinh Hợi (1959) có số may mắn là: 57; 26; 90
 • Kỷ Hợi (1971) có số may mắn là: 53; 24; 97
 • Tân Hợi(1983) có số may mắn là: 70; 16; 67
 • Quý Hợi (1947 và 2007) có số may mắn là: 62; 40; 98

Soi cầu theo ngày tháng năm sinh dựa vào ngũ hành sinh khắc

Để xem số may mắn theo ngày tháng năm sinh, người chơi có thể dựa vào ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tương sinh, tương khắc, theo đó:

soi cầu theo ngày tháng năm sinh
Soi cầu theo ngày tháng năm sinh dựa vào ngũ hành tương sinh, tương khắc
 • Người thuộc mệnh Kim thì tương ứng với số may mắn là 4, 9.
 • Người thuộc mệnh Mộc thì số đẹp là 3, 8.
 • Người thuộc mệnh Thủy thì số may mắn là 1, 6.
 • Người thuộc mệnh Hỏa thì số may mắn là 2, 7.
 • Người thuộc mệnh Thổ thì số đẹp nhất là 0, 5.

Cung mệnh mỗi người đều dựa vào lịch âm nên anh em có thể tra cứu lịch vạn niên để để tìm được con số may mắn khi soi cầu theo ngày tháng năm sinh và cung mệnh.

Soi cầu theo ngày tháng năm sinh dựa vào 12 cung hoàng đạo

Ít người biết rằng soi cầu theo ngày tháng năm sinh dựa vào 12 cung hoàng đạo cũng tìm được những con số may mắn. 12 cung hoàng đạo đại diện cho 12 chòm sao, tương ứng với ngày tháng năm sinh cụ thể của mỗi người.

soi cầu theo ngày tháng năm sinh
Những con số may mắn tương ứng với 12 cung hoàng đạo
 • Cung Bạch Dương (21/03 – 20/04) ứng với những cặp số may mắn là 08, 17, 26, 35, 44.
 • Cung Kim Ngưu (21/04 – 20/05) ứng với những cặp số may mắn là 05, 14, 23.
 • Cung Song Tử (21/5 – 20/6) ứng với những cặp số may mắn là 06, 15, 24, 33.
 • Cung Cự Giải (21/6 – 22/7) ứng với những cặp số may mắn là 07, 16, 25, 34.
 • Cung Sư Tử (23/7 – 22 /8) ứng với những cặp số may mắn là 02, 11.
 • Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9) ứng với những cặp số may mắn là 03, 12, 21.
 • Cung Thiên Bình (23/9 – 22/10) ứng với những cặp số may mắn là 01, 10.
 • Cung Bọ Cạp (23/10 – 21/11) nên chọn 04, 13, 22 để chắc thắng.
 • Cung Nhân Mã (22/11 – 23/12) ứng với những cặp số may mắn là 07, 16, 25, 34.
 • Cung Ma Kết (22/12 – 19/1) nên lựa chọn các số phú quý là 08, 17, 26, 38, 44.
 • Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2) có số may mắn là 09, 18, 27, 36, 45.
 • Cung Song Ngư (19/2 – 20/3) có số may mắn là 04, 13, 22.

Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích trên đây, anh em sẽ có thể dễ dàng soi cầu theo ngày tháng năm sinh và tìm được con số may mắn nhất cho mình. Các lô thủ cũng nên kết hợp với nhiều phương pháp soi cầu khác để nâng cao khả năng giành chiến thắng.

Nguyen Trinh

Ulahall là cái tên khá quen thuộc với những anh em đã từng chơi ở nhà cái K8. Với kinh nghiệm của mình, Ulahall tự tin giúp anh em có cái nhìn sâu sắc về các Game Casino cũng như các thuật ngữ lô đề, cá độ bóng đá...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt Quảng Cáo [X]
banner